MachiningExpert_Logo

                                                                            MACHINING EXPERT


ME_Note
Capture

Провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на роботизирана система за автоматично сортиране, разпознаване и преместване на обекти - 1 бр.

СВАЛИ ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Capture